Palm Oil Expansion In The Philippines

Palm Oil Expansion In The Philippines

Marami ang nagsasabi na mayaman ang Pilipinas subalit naghihirap ang mamamayang Pilipino. May katotohanan ito dahil kahit sagana sa mga likas na yaman ang ating bayan,
nananatiling mahirap, nagugutom at nagdudusa pa rin ang marami nating mga kababayan. Kabilang sa pinakamayamang lugar sa ating bansa ang Mindanao, tinatawag din na Lupang
Pangako. Subalit ngayon, nakapailalim ang Mindanao sa Martial Law at lalo pang tumindi ang nararanasang kahirapan ng ating mga kababayan doon.

Nasa isla ng Mindanao ang pinakamalalaking plantasyon sa Pilipinas. Libu-libong ektaryang lupain ang nasasaklaw bilang taniman ng goma, saging, pinya at oil palm.
Ang mga dating lupang sakahan at lupang ninuno na binubungkal ng ating mga magsasaka at tinitirhan ng ating mga katutubo ay napalitan na ng mga plantasyon na nasa kontrol ng
malalaking lokal at dayuhang agrokorporasyon.

Kung dati-rati ay pagkain – palay, mais, gulay ang nakatanim sa ating mga lupain, ngayon ay mga pananim na pang export na ang sumakop sa lupain ng mga magsasaka at katutubo.
Mga malalaking dayuhang kumpanya gaya ng Dole Philippines ng U.S., Del Monte at Sumifru ng Japan ang nakikinabang sa ating lupain at likas na yaman.

Malalawak na lupain pa ang tinatarget sakupin sa planong higit na pagpapalawak o ekspansyon ng mga plantasyon. Kabilang dito ang ekspansyon ng oil palm plantations.
Isang milyong ektaryang grasslands sa Mindanao ang unti-unting itinatransporma upang maging oil palm estates gaya ng ginagawa sa Sultan Kudarat, North Cotabato, at mga rehiyon ng CARAGA at Northern Mindanao.

You must be logged in to view this content.

Free Virtual Library Registration Here

 

share

Leave a Reply